Rate this post

Nhà thờ Cửa Bắc là một trong những nhà thờ có lịch phục vụ Thánh Lễ dày đặc nhất trong tuần, không chỉ phục vụ Giáo Dân trong và ngoài xứ đặc biệt có Thánh Lễ Tiếng Anh dành người nước ngoài đang sinh sống, du lịch và làm việc tại Việt Nam.

Lịch lễ tại nhà thờ cửa bắc

Ngày thường

  • 19h00 (07h00  chiều)

thứ bảy

  • 05h30  sáng
  • 19h00 (07h00 chiều)

chủ nhật

  • 06h30  sáng
  • 08h30  sáng
  • 10h30  sáng (Lễ Tiếng Anh)
  • 19h00 (07h00 chiều)

2 thoughts on “Giờ Thánh Lễ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *